Byggeriet fra start til slut

Kontakt os

Det spændende projekt foreviget i fotos og film herunder

Se film på dette link til You Tube, som viser byggeriet af Arne Haugen Sørensen Museum i Videbæk 2017

Filmen er produceret af Finn Toustrup Nielsen ud fra over 1000 egne fotos taget i perioden fra første spadestik den 2. januar til åbning og indvielse den 9. og 10. september 2017.

Både Finn og Peter er frivillige medhjælpere ved Kunstpavillonen og Museet.

7. september 2017

Travle dage inden åbningen

Der blev arbejdet inde og ude for at blive færdig til åbningen af Arne Haugen Sørensen Museum den 09. – 10. september 2017

Glaspartiet i vinklen mellem de to afdelinger giver et godt lys ind i bygningen.

Skulpturerne skulle tilbage til anlægget, stierne skulle retableres.

Der er opsat nye lamper og der er kommet nyt grus på stien fra P-pladsen til Vestjyllands Kunstpavillon.

Væggene og søjlerne er blevet malet og der er kommet nyt logo på væggen.
Der var åben afspærring ned til Arne Haugen Sørensen Museum i de sidste dage inden åbningen, så man kunne følge med i ophængningen af de nye værker.

Nedenstående fotoserie og fortælling af fotograf Peter Vennevold

(Start fra bunden med første spadestik).

17. august 2017

Bygningen set udefra

Stilladset er fjernet, og man kan nu se, hvordan bygningen tager sig ud efter udbygningen.

Det er blevet en flot bygning efter opsætning af “søjlerne”.

Nu glæder vi os virkelig til at se det færdige resultat.

Arbejdet indenfor

Indvendigt er depotet færdigt og elektrikerne er ved at være færdig med belysningen.

Pladerne er herefter blevet pudset.

Den midlertidige væg

Den midlertidige væg mellem nyt og gammelt kan snart fjernes

Udvendige “søjler”

De udvendige “søjler” er blevet bygget op med et skelet, som er blevet beklædt med plader. Pladerne er herefter blevet pudset.

23. juni 2017

Udvendige vægge

De udvendige vægge er blevet beklædt og pudset. Der mangler kun lidt ved den midlertidige arbejdsindgang ud mod Bredgade.

Den midlertidige dør skal anvendes som nødudgang, når bygningen er færdig.

Udvendig gangareal

Der er blevet støbt gangareal langs den nye bygning.

Desværre var der et par personer, der havde været inde på den aflukkede byggeplads at gå på den våde beton. Det har givet noget ekstra arbejde at udbedre disse fodspor.

Indvendige vægge og lofter

De indvendige vægge er blevet isoleret og beklædt med to lag plader.

Lofterne er isoleret og beklædt med to lag gips. Elektrikerne er ved at trække kabler og opsætte stikdåser til lys inden det sidste lag troldtekt plader opsættes.

Pladerne står i lokalet til akklimatisering. Der er isat vindue ud mod vandløbet og broen.

21. april 2017

Rejsegilde

Der blev arbejdet lige til det sidste for at gøre klar til rejsegilde.

Formanden for Fonden for Vestjyllands Kunstpavillon bød håndværkere, byggeledelse, bestyrelsesmedlemmer og mange frivillige fra Pavillonen velkommen.

Han takkede håndværkerne for godt samarbejde og roste dem for at overholde tidsplanen.

Efter talen blev der budt på sandwich og øl eller vand. Omkring 50 personer deltog ved rejsegildet.

Hårdt arbejde

Der er blevet arbejdet hårdt fra meget tidlig morgen til sent om aftenen i den seneste tid.

Det betyder, at tidsplanen bliver overholdt.

Samarbejde

Selv om arkitekter og ingeniører har lavet tegninger for alt arbejdet, er der altid noget, der skal drøftes. Derfor benyttede håndværkerne lejligheden til at få svar på nogle spørgsmål, da byggeledelsen var mødt op til rejsegilde.

Byggeriet er taget i brug

Allerede inden rejsegildet har nogen taget huset i brug.

24. marts 2017

Depotrum

Vægge til depotrum og biograf er støbt og afforskallet.

Ydervægge

Stålrammerne til ydervægge og tag er nu sat op. Ydervæggene er ved at blive beklædt med træplader.

Det nye ovenlys svæver næsten hen over taget.

Nu kan man begynde at se, hvordan det kommer til at tage sig ud.

4. marts 2017

Støbearbejde

Støbearbejdet begynder at kommer over jordhøjde. ”kælderen” til elevatorskakten er blevet støbt. Den første del af den udvendige veranda er støbt. Man er gået i gang med at sætte forskalling op til murene på depotrummet.

3. februar 2017

Jordarbejde rundt om Vestjyllands Kunstpavillon

Arbejdet med fundamenterne til det nye Arne haugen Sørensen Museum bliver senere gemt under jorden og bygningen, men et godt fundament baner vejen for et godt byggeri.

På den anden side af Vestjyllands Kunstpavillon er der lavet jordarbejde for at frilægge bækken ved Svanevej og etablere ny sti med en bro over bækken.

Dette arbejde bliver ved med at være synligt. Det har givet en dejlig ny vinkel til Videbæk Anlæg.

25. januar 2017

Støbning af sokkel

Der er nu gravet ud til det nye byggeri.

Grundvandet sænkes medens der støbes sokkel.

Bygningen er sat af, og den første del af soklen er støbt.

3. januar 2017

Flytning af skulpturer De 4 årstider

Dagen efter 1. spadestik blev de tre spader afløst af store maskiner, som her er opstillet på byggevejen til det kommende byggeri.

De fire årstider er sat i depot, hvor de vil blive renoveret, inden de igen opstilles på plænen.

2. januar 2017

1. spadestik til Arne Haugen Sørensen Museum

Mandag den 2. januar 2017
tog formanden for Fonden for Vestjyllands Kunstpavillon Jan Holm Rasmussen, Borgmester Iver Enevoldsen og formand for Foreningen Vestjyllands Kunstpavillon Erling Damgaard det første spadestik til byggeriet.

Der var mødt mange interesserede op for at markere begivenheden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Skriv til os

97 17 28 79